instalatorstwo sanitarne oraz gazu

Bezwykopowa budowa kanałów DN 200 pomiędzy studniami DN 1200, o łącznej długości 85,5 metra, ze spadkiem 0,2%.