DYREKCJA ROZBUDOWY GDAŃSKA

Wymiana kanałów sanitarnych pod budynkami, przy pomocy technologii Wiercenia Grawitacyjnego