skanska

Roboty przewiertowe z ułożeniem rur PP DN 400 pod torowiskiem, pomiędzy studniami DN 1500 i DN 1000, na odcinku 13 metrów. Instalacja wykonana w ramach projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. 3 Maja"