gdańskie melioracje

Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej polegająca na poszerzeniu istniejącej instalacji DN 230-240 do DN 280, przebiegającej pod torowiskiem. Instalacja wykonana z Rur Modułowych, o łącznej długości 16,5 metra.

Bezwykopowa instalacja rury DN 315 pomiędzy studniami DN 1200 i DN 1000, o długości 6 metrów.