Gdańska infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 315 przy pomocy technologii Przewiertu Grawitacyjnego, na odcinku 22,4 metra, pomiędzy studniami DN 1200.