RIM TECH

Bezwykopowe ułożenie metodą przewiertu sterowanego wodociągu z rur PE 100 o łącznej długości 700 metrów, oraz kanału grawitacyjnego z Rur Modułowych PP 280 o długości 37 metrów. Prace przewiertowe były realizowane w warunkach wymagających dużego doświadczenia i sprawnej organizacji robót w pasie drogowym.