kanalizacja sanitarna gdańsk

Dla Laboratorium Homeopatycznego DECYMAL w Gdańsku, położonego przy ul. Kartuskiej, przy pomocy technologii Wiertnicy Grawitacyjnej, wykonano bezwykopowe ułożenie kanału kanalizacji sanitarnej DN 160 z Rur Modułowych PP 180x10,9. Długość instalacji 15 metrów. Wymagany spadek 0,3%.

kartuska mapa

Instalację należało przeprowadzić od miejsca sąsiadującego z budynkiem do istniejącej kanalizacji sanitarnej, której studnia znajdowała się po przeciwnej stronie ruchliwej ulicy.

kartuska 05kartuska 10

Instalację rozpoczęto z komory startowej, w której przy pomocy specjalistycznego szalunku/adaptera, zainstalowano Wiertnicę Grawitacyjną.

kartuska 03kartuska 07

Z komory startowej wykonano przewiert pilotażowy do studni znajdującej się po przeciwnej stronie ulicy. Głowicę przewiertową zastąpiono głowicą rozwiercającą, którą uzbrojono w segment Rury Modułowej i rozpoczęto proces instalacji poprzez montaż kolejnych segmentów rury.

kartuska 04kartuska 01

Proces budowy instalacji rury kanalizacyjnej zakończył się wraz przeciągnięciem złożonej z segmentów rury do komory startowej.

kartuska 02

Z uwagi na ograniczone miejsce wokół komory startowej oraz bliskość ruchliwej jezdni przy istniejącej studni kanalizacyjnej, wykorzystanie technologii Wiercenia Grawitacyjnego było w tym przypadku jedyną alternatywą, pozwalającą na w pełni bezwykopowe wykonanie tej instalacji. Zastosowanie innych technologii z użyciem systemu płuczki bentonitowej, mogłoby spowodować ryzyko nadmiernego wypłukania gruntu rodzimego z otoczenia instalowanej rury, co mogłoby doprowadzić do groźnego w skutkach zapadnięcia się nawierzchni drogi, pod którą przebiegała budowana kanalizacja sanitarna. Technologia z użyciem Wiertnicy Grawitacyjnej, nie dość że nie powoduje wypłukania gruntu wokół instalacji, to jeszcze ten grunt umacnia, zagęszcza.