szkolenie z Innowacyjnych rozwiązań w technologiach bezwykopowych

Zapraszamy biura projektowe, firmy budowlane oraz inne instytucje i organizacje, zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych na etapie projektowania, do kontaktu z nami. Zorganizujemy takie szkolenie u Państwa lub w innym wyznaczonym miejscu. Szkolenia oczywiście są bezpłatne. Naszą misją jest bowiem popularyzacja technologii bezwykopowych:

 • w trosce o redukcję kosztów realizacji instalacji podziemnych,
 • w trosce o jak najmniejszą szkodliwość społeczną takich inwestycji,
 • w trosce o ochronę środowiska i redukcję zanieczyszczeń, spowodowanych prowadzeniem prac budowlanych.

 

Kontakt:
Krzysztof Dydel
tel: +48 607 451 975
mail: krzysztof.dydel@mido.net.pl

 

W czerwcu tego roku, w siedzibie biura projektowego firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. w Rzgowie, przeprowadziliśmy szkolenie / prezentację na temat możliwości i zastosowania technologii bezwykopowych. Celem spotkania była popularyzacja technologii bezwykopowych, by znalazły jak największe zastosowanie w praktyce, w możliwie największym zakresie, już od etapu projektowania nowych instalacji podziemnych. Pracownikom biura zostały zaprezentowane i omówione poszczególne cechy oraz obszary zastosowania najpowszechniej stosowanych w praktyce technologii bezwykopowych, od najprostszych przecisków i przewiertów niesterowanych, poprzez bardziej złożone technologie wierceń poziomych sterowanych, wiertnice HDD i wiertnice ślimakowe, a skończywszy na najbardziej zaawansowanej technologii Wierceń Grawitacyjnych. Omówiono podobieństwa i różnice w zastosowaniu poszczególnych technologii. Przedyskutowano aspekty ekonomiczne, porównując do siebie poszczególne technologie bezwykopowe, oraz ich zalety w stosunku do tradycyjnych metod wykopowych. 

szkolenie zdjecia

W dalszej części szkolenia, skupiliśmy się na omówieniu możliwości i zastosowania poszczególnych technologii bezwykopowych, bazując na konkretnych przykładach projektów, opracowywanych w bieżącym czasie przez pracowników biura oraz Zespół ds. Realizacji Inwestycji. W trakcie tych warsztatów, potwierdziliśmy sobie zgodnie przy okazji, że proponowana przez nas technologia poziomych przewiertów sterowanych, zwana Technologią Wierceń Grawitacyjnych, jest doskonałym uzupełnieniem dla innych, powszechnie stosowanych od lat technologii bezwykopowych. Nasza technologia, jako jedyna umożliwia realizację instalacji w pełni bezwykopowo w miejscach i sytuacjach, w których zastosowanie innych, powszechnych technologii bezwykopowych, nie pozwoliłoby na realizację instalacji w pełni bezwykopowo. Mamy tu na myśli głównie budowę instalacji grawitacyjnych, z precyzyjnym spadkiem, pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi, o typowych wymiarach DN1000 czy DN1200.

projekt 01projekt 03

Niewątpliwie najważniejszym etapem w realizacji projektów instalacji podziemnych jest faza projektowania. Projektant, dysponując maksymalnie możliwym spektrum wiedzy na temat wszelkich dostępnych technologii, zaprojektuje nową instalację w taki sposób, by jej późniejsze wykonanie było możliwie najbardziej korzystne ekonomicznie, a skutki oddziaływania na otoczenie jak najmniejsze. Zdecydowaną większość instalacji podziemnych można wykonać przy udziale powszechnie dostępnych technologii bezwykopowych, takich jak poziome przeciski niesterowane, przeciski i przewierty sterowane czy poziome wiercenia horyzontalne (HDD). Proponowana przez nas technologia Wierceń Grawitacyjnych, wypełnia pustą do tej pory lukę rynkową, dla realizacji instalacji pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi, gdzie wymagane jest uzyskanie prostoliniowego odcinka instalacji z zadanym precyzyjnym spadkiem. Niestety mimo to, relatywnie często obserwowanym błędem, jest instalacji przy udziale technologii wykopowej, podczas gdy bez żadnych problemów można było sięgnąć po dowolną technologię bezwykopową. Czasem zdarza nam się spotkać z obiektem i instalacją, przy realizacji której można było dobrać bardziej optymalną ekonomicznie i skuteczniejszą niż zastosowana, inną technologię wykopową. Dlatego uważamy, bardzo ważne jest, by osoba projektująca instalacje, miała pełne spektrum wiedzy w zakresie możliwości jakie dają poszczególne technologie. Taki był główny cel szkolenia. Bardzo dziękujemy pracownikom firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. za zorganizowanie szkolenia oraz wspólnie spędzony czas.

Zapraszamy inne biura projektowe, firmy budowlane oraz inne instytucje i organizacje, zainteresowane uczestnictwem w podobnym szkoleniu, do kontaktu z nami. Zorganizujemy podobne szkolenie u Państwa lub w innym wyznaczonym miejscu. Szkolenia oczywiście są bezpłatne. Naszą misją jest bowiem popularyzacja technologii bezwykopowych:

 • w trosce o redukcję kosztów realizacji instalacji podziemnych,
 • w trosce o jak najmniejszą szkodliwość społeczną takich inwestycji,
 • w trosce o ochronę środowiska i redukcję zanieczyszczeń, spowodowanych prowadzeniem prac budowlanych.

 

Kontakt:
Krzysztof Dydel
tel: +48 607 451 975
mail: krzysztof.dydel@mido.net.pl

 

Warto przeczytać:

banner porownanie technologiibanner ekologia

Kontakt do firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.:

banner ekokompleks

W ofercie firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. znajdziemy:

1. Usługi projektowe w zakresie opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych:

 • Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych
 • Przepompowni i tłoczni ścieków
 • Przyłączy wodociągowych
 • Przyłączy kanalizacyjnych
 • Wewnętrznych instalacji wodociągowych
 • Instalacji wentylacji mechanicznej
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Zbiorników bezodpływowych (szamb)
 • Komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków
 • Ujęć wód podziemnych
 • Stacji uzdatniania wody
 • Słonecznych suszarni osadów ściekowych

2. Opracowywanie dokumentacji technicznej:

 • Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
 • Oceny oddziaływania na środowisko, w tym raporty
 • Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Kosztorysy obiektów z zakresu inżynierii środowiska oraz sieci
 • Opinie i ekspertyzy

3. Akredytowane laboratorium badawcze, w którym realizowane są:

 • badania wody
 • badania ścieków
 • badania gleby
 • badania osadów

4. Dział realizacji, który wykonuje prace budowlane związanie z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi:

 • komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • ujęć wód podziemnych
 • stacji uzdatniania wody
 • przepompowni i tłoczni ścieków
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • zbiorników bezodpływowych (szamb)
 • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • sieci wodociągowych,
 • przyłączy wodociągowych,
 • przyłączy kanalizacyjnych
 • wewnętrznych instalacji wodociągowych,
 • instalacji wentylacji mechanicznej

Jako firma wykonująca podziemne instalacje technologią poziomych precyzyjnych przewiertów sterowanych, rekomendujemy firmę EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., jako solidnego i godnego zaufania partnera na rynku usługowym, z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.