WIMAR

Renowacja kanału sanitarnego przy pomocy technologii Wiercenia Grawitacyjnego, z użyciem Rur Modułowych PP 225, o długości 17,5 metra. Instalacja przebiegała pomiędzy dwoma istniejącymi studniami kanalizacyjnymi.