eurobud

Bezwykopowe ułożenie kanału z Rur Modułowych PP DN 315, o łącznej długości 17 metrów, ze spadkiem 0,33%. Instalacja wykonana przy pomocy technologii Wierceń Grawitacyjnych.