Gdańskie melioracje

Renowacja kanału kamionkowego poprzez frezowanie istniejącego kanału kamionkowego DN 200 i zainstalowanie rury PP DN 225 z segmentów Rur Modułowych, na długości 26,5 metra.