instalatorstwo sanitarne oraz gazu

Bezwykopowe wykonanie kanału DN 500 w ramach projektu budowy osiedla w Olsztynie. Łączna długość instalacji 36 metrów ze spadkiem grawitacyjnym 0,3%.