Budowa nowych instalacji

Stosowaną przez nas technologię do budowy nowych instalacji, najlepiej obrazuje poniższa animacja (kliknij na poniższą ilustrację).

schemat

Technologia Wiercenia Grawitacyjnego przeznaczona jest do wykonywania kanałów grawitacyjnych (przyłączy i kolektorów) z rur modułowych PP pomiędzy studniami DN 1000, DN 1200 oraz DN 1500. Konstrukcja maszyny umożliwia wprowadzenie jej przez typowy właz studzienny DN 600. Wykonujemy także instalacje pomiędzy nietypowymi studniami oraz wykopami. Instalacje wykonujemy z precyzją niespotykaną i niedostępną dla innych technologii, sięgającą 0,2%. Prace realizujemy w pełni bezwykopowo, bez jakichkolwiek ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Nie naruszamy żądnych istniejących instalacji, nie ingerujemy w konstrukcje studni ani w jej otoczenie. Stosowana przez nas technologia nie wymaga demontażu jakiegokolwiek elementu studni czy sąsiadującej z nią nawierzchni drogi czy chodnika. Proces budowy instalacji odbywa się w kolejnych etapach:

Wiertnica jest instalowana w studni startowej.

przewiert 01

Następuje wykonanie przewiertu pilotażowego w kierunku studni końcowej.

przewiert 02

Podczas całości przewiertu pilotażowego, przy pomocy radiowego systemu lokalizacji, kontrolowany jest zadany kierunek wiercenia, by osiągnąć założony spadek instalacji.

przdwiert 02a

Wiercenie pilotażowe kończy się w chwili dotarcia głowicy wiercącej do studni końcowej. Następnie przy pomocy głowicy koronowej wykonywany jest otwór w studni końcowej, przez który będzie przeprowadzona instalowana rura.

przewiert 03

Następuje przezbrojenie maszyny w głowicę rozwiercającą, do której przymocowywany jest pierwszy segment rury. Wraz z wciąganiem powrotnym żerdzi wiertnicy do studni startowej, montowane są kolejne segmenty instalowanej rury. Segmenty rur są łączone przy pomocy specjalistycznego urządzenia zaciskającego.

przewiert 04

Proces powrotnego wciągania głowicy wraz z uzbrajaniem budowanej rury o kolejne segmenty jest realizowany do momentu dotarcia głowicy do studni startowej.

przewiert 05

Budowa nowej instalacji kończy się w momencie osiągnięcia głowicą rozwiercającą wraz z kolejnymi segmentami rur studni startowej.

przewiert 06