Rury modułowe

MODUŁY RUROWE

Do wykonywania podziemnych instalacji wodno kanalizacyjnych przy pomocy technologii bezwykopowych oraz metod wykopowych, a w szczególności przy użyciu technologii wierceń grawitacyjnych polecamy do stosowania rury modułowe. Sprawdzają się szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej (np. uzależnionej od wielkości studni). Dodatkowo rury modułowe odznaczają się szeregiem zalet i są doskonałą alternatywą w stosunku do powszechnie stosowanych rur kamionkowych. 

rury modułowe 01

Do ich produkcji stosowany jest polipropylen (PP). W produkcji samego materiału stosowana jest metoda wytłaczania (ekstruzji). Polipropylen (PP) jest tworzywem o wysokiej odporności na związki chemiczne. Przewody rurowe wykonane z PP są odporne w zakresie odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), na korozję spowodowaną działaniem wody takiej jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe. Rury wykonane z polipropylenu charakteryzuje bardzo wysoka gładkość ścian, wskutek czego uzyskujemy bardzo małe opory przepływu. Polipropylen cechuje się brakiem absorpcji wilgoci oraz bardzo wysoką odpornością chemiczną. Te parametry sprawiają, że rury wykonane z polipropylenu mają bardzo niską zdolność do zarastania wewnętrznych powierzchni przewodów kanalizacyjnych. Rury wykonywane z PP pracują termicznie, tzn. zmieniają swoje wymiary w zależności od temperatury. To dodatkowo sprzyja usuwaniu osadów, które w wyniku zmian wymiarów rur, pękają i są wymywane przez przepływający strumień cieczy płynącej w rurociągu.  Kolejną niezwykle istotną cechą rur wykonywanych z tworzyw sztucznych PP  jest ich elastyczność. W porównaniu do sztywnych tradycyjnych rur kamionkowych, rury wykonane z PP są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, rozszczelnienia instalacji, występujące na skutek naprężeń wynikających z przemieszczania się gruntu.

Najważniejsze cechy instalacji podziemnych wykonywanych z rur PP:

  • wysoka odporność na korozję
  • wysoka odporność chemiczna
  • wysoka odporność na ścieranie
  • niska chropowatość
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna

Za pomocą obróbki skrawaniem w rurach wykonywane są tzw. zamki, czyli elementy odpowiedzialne za łączenie ze sobą kolejnych segmentów. Szczelność połączenia uzyskuje się poprzez uszczelkę gumową z NBR. 

rury polaczenie

Używane przez nas rury PP są wykonane z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu gwarantujemy niezawodność ułożonych z nich kanałów. Wszelkie czynności obróbkowe wykonywane są na precyzyjnych centrach obróbkowych CNC.

Rury modułowe łączy się za pomocą ściskarki kompaktowej, dostosowanej do każdej średnicy rury.

rury modulowe i sciskarka

Całkowita długość rur modułowych wraz z czopami wprowadzającymi i rozpęczającymi wynosi 700 mm. Mogą być wykonywane dłuższe rury modułowe, o długości nie większej niż 1000 mm. Rury modułowe przeznaczone są do budowy sieci bezciśnieniowych poza i pod konstrukcjami budowlanymi (kod obszaru zastosowania „UD”). Stosowane są do budowy i renowacji sieci bezciśnieniowej metodą tradycyjną (w otwartym wykopie) lub bezwykopową metodą przewiertu (wiercenia grawitacyjnego).

Rury mają szczególnie zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej, jak np. w studni DN 1200. Rura kanalizacyjna jest budowana w studni, poprzez łączenie ze sobą kolejnych segmentów rur.

moduly w studni

 

Itb okladka mala Produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Aby zapoznać się z dokumentem, kliknij na ilustrację obok.

Zakres produkowanych średnic Rur Modułowych:

rurytabelarys

Produkcja rur odbywa się przy udziale nowoczesnych maszyn obróbkowych CNC.

rury obrobka

Każda wykonana sztuka jest poddawana kontroli jakościowej, obejmującej kontrolę wymiarową wszystkich istotnych wymiarów.

rury pomiary

Przy okazji tematyki Rur Modułowych, warto wspomnieć i doprecyzować ogólnie przyjęte nazewnictwo dla określonych parametrów technicznych i wymiarowych. Niejednokrotnie zdarza się mylić oznaczenia wewnętrznej oraz zewnęrznej średnicy rur, wskutek czego może dojść do nieporozumień w trakcie lub po realizacji instalacji. Najczęściej stosowanym parametrem jest wymiar DN, tzw. wymiar nominalny. Ponadto mamy D - średnicę zewnętrzną, d - średnicę wewnętrzną oraz e - grubość ścianki. DN to przybliżona wartość średnicy wewnętrznej, podana w milimetrach, wyliczona jako różnica średnicy zewnętrznej (D) i podwojonej grubości ścianki (e). Przykładowo rura DN 160 oznacza rurę o średnicy zewnętrznej D=180 mm i grubości ścianki e=10,2 mm.

rura przekroj

Kolejnym parametrem stosowanym dla rur jest SDR. Jest to stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości ścianki.

Aby zapoznać się z pełną specyfikacją Rur Modułowych, kliknij na poniższą ilustrację:

banner rury modulowe

Specyfikacja urządzenia do montażu / ściskania modułów rur:

banner sciskarka

Warto także przeczytać:

banner innowacyjna technologia