Trudna lokalizacja dla nowej instalacji kanalizacyjnej

Technologia Wierceń Grawitacyjnych to także instalacje wykonywane z rur PE. Jednym z takich projektów było wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego na osiedlu Redłowo w Gdyni. Instalację rury PE-RC DN160 należało wykonać na odcinku 37 metrów, ze spadkiem grawitacyjnym 5,5%, pomiędzy istniejącą studnią DN1200 a wykopem.

plan
Projekt instalacji
profil
Projekt instalacji

W przypadku tej realizacji, kluczową trudnością była lokalizacja placu budowy, wśród gęstej zabudowy mieszkalnej i przydomowych ogródkach. W obszarze prac mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem terenu oraz licznymi skarpami ograniczającymi manewrowanie jakimkolwiek sprzętem budowlanym.

lokalizacja
Lokalizacja instalacji

Pierwotnie zakładano wykonanie instalacji przy pomocy wiertnicy HDD, ale także z uwagi na wymienione niedogodności terenowe, ostatecznie firma deklarująca wykonanie przy pomocy HDD, po wizji lokalnej  wycofała się z realizacji. Rozpatrywano wykonanie instalacji przy pomocy pneumatycznej maszyny przeciskowej, zwanej powszechnie kretem. Istniało jednak duże ryzyko, że technologia przeciskowa, będąca niesterowalną i bez możliwości lokalizacji i ewentualnych korekt zadanej trajektorii, na długości 37 metrów, zakończy się niepowodzeniem, kret nie trafi w studnię, nie uzyskamy zadanego spadku. Ponadto wibracje i wstrząsy spowodowanie pracami kreta, mogą spowodować uszkodzenia w budynkach sąsiednich, oraz w innych obiektach typu mury oporowe i murowane ogrodzenia. Znane nam są realizacje, w których użycie kreta pod zwykły przepust pod drogą, spowodowało uszkodzenie, spękania w elewacjach budynków sąsiadujących z robotami. Siłę takiego oddziaływania można oczywiście w przybliżeniu określić na podstawie zdolności przenoszenia wibracji przez dany ośrodek gruntowy, ale to wiąże się z wykonaniem dodatkowej ekspertyzy i badaniami gruntu. Stosowanie kreta w tak bliskiej zabudowie i w takiej jej ilości jest dużym ryzykiem, związanym z ewentualnymi roszczeniami za ewentualne uszkodzenia, nie wspominając o uciążliwości takich prac. Wykonanie instalacji przy pomocy wykopu otwartego była niemożliwa, z uwagi na współlokalizację instalacji z technicznym pasem o szerokości 1,5 metra, należącym do miasta. Ostatecznie okazało się, że technologia z zastosowaniem Wiertnicy Grawitacyjnej, jest jedynym skutecznym, pewnym najekonomiczniejszym rozwiązaniem dla tego projektu.

studnia startowa
Lokalizacja studni startowej S3
studnia startowa 00
Czeluść studni startowej S3
wiertnica do studni
Instalacja wiertnicy w studni
przygotowanie zerdzi
Przygotowanie żerdzi instalacyjnych
montaz wiertnicy w studni
Montaż wiertnicy w studni S3
wiertnica do studni 04
Montaż wiertnicy w studni S3
montaz lokalizatora
Montaż nadajnika lokalizatora w głowicy wiercącej
pomiary
Pomiary towarzyszące montażowi wiertnicy na właściwej głębokości w studni S3
studnia startowa 03
Podłączenie przewodów hydraulicznych odpowiadających za napęd Wiertnicy Grawitacyjnej
przewiertak
Uzbrojenie wiertnicy w głowicę umożliwiającą przewiercenie ściany studni startowej S3
wykop 01
Przygotowanie komory końcowej
wiercenie 02
Wiercenie pilotażowe ze studni startowej S3 do komory końcowej
wiercenie 01
Wiercenie pilotażowe ze studni startowej S3 do komory końcowej
wiercenie w studni 02
Wiercenie pilotażowe ze studni startowej S3 do komory końcowej
lokalizacja
Weryfikacja trasy przewiertu
przewiert do wykopu 01
Osiągnięcie wykopu końcowego przewiertem pilotażowym
przewiercenie 03
Przezbrojenie żerdzi w głowicę do rozwiercania gruntu z jednoczesnym wciąganie rury
mocowanie pe 01
Mocowanie rury do głowicy rozwiercającej wyposażonej w krętlik
zabezpieczenie koncowki rury
Zabezpieczenie końca instalowanej rury przed przedostaniem się gruntu i zanieczyszczeń
wciaganie pe 01
Wciąganie rury z komory końcowej do studni startowej S3
wciaganie pe 02
Wciąganie rury z komory końcowej do studni startowej S3
wciaganie studnia 01
Wciąganie rury do studni startowej S3
koronowanie 00
Rozwiercanie otworu w studni startowej S3 przed ostatecznym wciągnięciem końca rury
koniec 02
Osiągnięcie studni startowej przez głowicę rozwiercającą wraz z instalowaną rurą
koniec 03
Ostateczne wciągnięcie końca instalowanej rury do studni startowej S3
wciagnieta rura
Zainstalowana rura w studni S3

Zaletą technologii Wierceń Grawitacyjnych, poza samą skutecznością w przewiercaniu, celnością i dokładnością w realizacji precyzyjnych instalacji, jest także mobilność urządzeń wchodzących w skład zespołu do wiercenia. Wszystkie urządzenia umieszczone są w kompaktowej zabudowie samochodu. To pozwala na wykonanie prac praktycznie w każdym miejscu, nawet gęsto zabudowanym i z utrudnionym dojazdem.

man 01
Pojazd techniczny z pełnym wyposażeniem wiertniczym
agregat hydr
Element składowy zespołu do wiercenia - agregat hydrauliczny do napędu wiertnicy

O innych wybranych realizacjach można przeczytać klikając na poniższy obrazek:

banner realizacje inne