ZUK LUBICZ

Bezwykopowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur :

  • PP 225x13,8x600/700 o łącznej długości 644mb z zachowaniem spadku 0,5% w Krobii przy ul. Długiej (między studniami DN1200), prace były wykonywane w wymagających warunkach gruntowo-wodnych.
  • PP 225x13,8x600/700 o łącznej długości 338mb z zachowaniem spadku ok. 1% w Lubiczu przy ul. Dworcowej (między studniami DN1200).