WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Wykonanie kanału metodą przewiertu grawitacyjnego z wykorzystaniem rur modułowych między istniejącymi studniami betonowymi.