INSTALATORSTWO SANITARNE KRZYSZTOF SMYK

Bezwykopowa budowa grawitacyjnego kanału deszczowego z rur modułowych TERMA PP315x17,9x600/700 na głębokości 9,8 m p.p.t.