Roboty Ziemne i Transportowe Kazimierz Naczke

Bezwykopowe poszerzenie istniejącego kanału PVC DN250 na kanał o średnicy 400mm na odcinku 89mb, do wykonania prac zastosowano rury modułowe PP400 producenta TERMA Sp. z o.o. Prace zostały zrealizowane w miejscowości Kowale przy ul. Apollina.