Instalacje Grawitacyjne

Artykuł przedstawia zagadnienie wykonywania instalacji wymagających dużych precyzji spadku. W przypadku wykonywania precyzyjnych przyłączy i kolektorów grawitacyjnych, wskazujemy na zastosowanie Wiertnicy Grawitacyjnej i technologii Wierceń Grawitacyjnych jako najkorzystniejszych z punktu widzenia powodzenia w realizacji. Żadna z innych technologii nie pozwala na wykonanie instalacji między istniejącymi studniami kanalizacyjnymi o typowych wymiarach DN 1000 czy DN 1200, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę.

grawitacja 1

 

grawitacja 2