PRASBET

Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej z rur PP DN315x17,9 o łącznej długości 127 metrów, pomiędzy istniejącymi studniami betonowymi DN1200