Budowa kanalizacji ściekowej w Gdańsku-Jasień

Projekt: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdańsku – Jasień, ul. Kartuska 

Zastosowane rury modułowe: PP 180x10.2x600/700

Spadek grawitacyjny: i=1.5%

Długość instalacji: 16.5 m

Typowa dla technologii precyzyjnych wierceń horyzontalnych MIDO budowa kanalizacji sanitarnej. Realizacja wymagała wysokiej precyzji zadanego spadku grawitacyjnego. Instalacja przebiega pod ruchliwą ulicą, której wyłączenie z ruchu wiązałoby się ze znacznymi utrudnieniami komunikacyjnymi, w szczególności w godzinach szczytu. Przy użyciu naszej technologii Wierceń Grawitacyjnych, utrudnienia komunikacyjne ograniczyły się wyłącznie do częściowego zajęcia jednego pasa ruchu, sąsiadującego ze studnią startową DN 1200. W studni tej zostało zamontowane urządzenie wiercące a na przyległym do jezdni chodniku, został postawiony na czas robót samochód z całym osprzętem, w tym z urządzeniami do zasilania wiertnicy. 

 

jasien mapka
Plan sytuacyjny budowy.
jasien przekroje
Przekrój instalacji.
jasien 04
Lokalizacja budowy. Ruchliwe skrzyżowanie ulic.
jasien 05
Lokalizacja budowy. Ruchliwe skrzyżowanie ulic.
jasien 06
Lokalizacja studni startowej.
jasien 08
Lokalizacja studni startowej.
jasien 09
Lokalizacja studni startowej.
jasien 10
Studnia startowa z zainstalowaną Wiertnicą Grawitacyjną.
jasien 15
Pomiary spadku i głębokości w trakcie wykonywania przewiertu pilotażowego.
jasien 16

Pomiary spadku i głębokości w trakcie wykonywania przewiertu pilotażowego.

jasien 11
Wykonany przewiert pilotażowy w wykopie technicznym.
jasien 12
Wykonany przewiert pilotażowy w wykopie technicznym.
jasien 13
Pomiar rzędnej wykonanego przewiertu pilotażowego.
jasien 14
Rozwiercanie przewiertu pilotażowego z jednoczesnym wciąganiem pierwszego modułu rury.
jasien 17
Budowa instalacji w wykopie technicznym z jednoczesnym wciąganiem do studni startowej.
jasien 01
Kolejne segmenty rur przygotowane przy wykopie technicznym.
jasien 10
Wciąganie do studni startowej budowanej instalacji.
jasien 18
Budowa instalacji w wykopie technicznym z jednoczesnym wciąganiem do studni startowej.