Pliki do Pobrania

uszczelnienie prewenterowe
ADAPTER MODUŁÓW RURY PP – RURY PVC
krajowa deklaracja właściwości użytkowej
Instrukcja obsługi Ściskarka
Wymagania pogłębienia studni startowych
Technologia wierceń grawitacyjnych - specyfikacja
Wykonanie łączenia studnia - rura
rury modułowe - karta katalogowa
ULOTKA - Technologia Wierceń Grawitacyjnych
certyfikat członkostwa w DCA
Rury modułowe - specyfikacja
Parametry optymalnej studni startowej
RURY MODUŁOWE - ATEST ITB
Katalog usług
Katalog usług 2021 firmy MIDO.