FAQ

Z jaką precyzją można wykonywać instalacje przy pomocy Wiertnicy Grawitacyjnej?

Technologia Wierceń Grawitacyjnych umożliwia wykonywanie instalacji z dokładnością do 0,2%.

 

Czy podczas instalacji konieczny jest demontaż lub inna ingerencja w typowe studnie kanalizacyjne DN 1000 lub DN 1200?

Nie ma konieczności żadnej ingerencji w istniejącą infrastrukturę drogową oraz inną. Instalacja odbywa się od studni do studni, bez konieczności ich demontażu.

 

Czy można przy pomocy technologii Wierceń Grawitacyjnych wykonać instalację z wykopu zamiast ze studni?

Instalację można wykonać z dowolnej komory startowej. W takim przypadku Wiertnicę umieszczamy w dodatkowej konstrukcji wsporczej/adapterze.

 

Jakie wymagania powinna spełniać studnia kanalizacyjna startowa, by można z niej było przeprowadzić instalację?

Typowe studnie DN 1200, najlepiej jeśli są przygotowane według poniższego rysunku. Nie jest to warunek konieczny. Prace możemy wykonywać praktycznie z dowolnej studni i komory startowej, także tej o niskiej wytrzymałości mechanicznej.

wymagania studni

 

 

Czy na stosowane Rury Modułowe firma MIDO posiada certyfikaty jakościowe?

Tak, posiadamy Krajową Ocenę Techniczną ITB. Dokument ten dopuszcza zastosowanie Rur Modułowych do budowy sieci bezciśnieniowych kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przy zastosowaniu zarówno technologii wykopowych jak i bezwykopowych. Ponadto dopuszcza się ich stosowanie w przypadku renowacji istniejących przewodów.