Lista porad

zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.w…
Jak przygotować miejsce budowy
(EN) W jaki sposób trzeba przygotować się do wykonania instalacji pomiędzy dwoma istniejącymi studniami kanalizacyjnymi DN 1200? Czy konieczne jest…