Jak przygotować miejsce budowy

(EN) W jaki sposób trzeba przygotować się do wykonania instalacji pomiędzy dwoma istniejącymi studniami kanalizacyjnymi DN 1200? Czy konieczne jest zdemontowanie studni? Jak duży wykop trzeba przygotować by umieścić w nim wiertnicę?

Nie ma potrzeby wykonywania praktycznie niczego w miejscu budowy instalacji. Konstrukcja maszyn umożliwia wprowadzenie ich przez typowy właz studzienny DN600, a następnie zamontowanie i funkcjonowanie z typowej studni DN 1200. W odróżnieniu od innych technologii bezwykopowych, w przypadku Wiertnicy Grawitacyjnej, całość prac odbywa się od studni do studni, bez jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą infrastrukturę drogową lub inną. Podczas prowadzenia prac należy jedynie zadbać o umożliwienie wyłączenia pasów ruchu, na których znajdują się studnie kanalizacyjne.