Opis Technologii precyzyjnych instalacji grawitacyjnych

Technologia Wierceń Grawitacyjnych, pozwala na w pełni bezwykopową i całkowicie bezinwazyjną w istniejącą infrastrukturę realizację instalacji wodno-kanalizacyjnych. W szczególności ma to zastosowanie w przypadku konieczności wykonania instalacji pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi. Niewielkie wymiary urządzenia wiercącego, pozwala na wprowadzenie go poprzez typowy właz studzienny DN600, i zainstalowanie w typowych studniach DN1000 DN1200 oraz DN1500. Realizacja instalacji pomiędzy nietypowymi wymiarami i rozmiarami studni także jest możliwa, poprzez zastosowanie przenośnej komory startowej oraz adapterów, w których instalowana jest wiertnica. Możliwa jest realizacja instalacji w studniach i niskiej wytrzymałości mechanicznej. Nasza technologia pozwala na wykonanie sieci bez względu na warunki gruntowe i głębokość. Nie jest przeszkodą występowanie wód gruntowych. Precyzyjny system lokalizacji, w parze z innowacyjnym systemem głowicy wiercącej, pozwala na wykonanie instalacji z najwyższą możliwą dokładnością, sięgającą 0,2%.  Najczęściej Wiertnica Grawitacyjna jest wykorzystywana do wykonania instalacji pomiędzy typowymi i najczęściej stosowanymi w gęsto zabudowanych aglomeracjach miejskich studniami DN1200. Wykonanie nowej instalacji odbywa się ze studni startowej (A) do studni końcowej (B) metodą bezwykopową, bez żadnych dodatkowych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Konieczne jest jedynie wygrodzenie pasa ruchu w miejscu lokalizacji studni.

schemat instalacji

Konstrukcja maszyny umożliwia wprowadzenie jej przez typowy właz studzienny DN 600. Nową sieć wykonuje się ze studni DN 1000 i większych.

wlaz studni

Nasze rozwiązanie zapewnia szybkie przygotowanie maszyny do pracy. Montaż wiertnicy odbywa się przez wprowadzenie urządzenia za pomocą urządzenia dźwigowego do studni i umocowaniu jej na specjalnych obręczach. Konstrukcja maszyny została zaprojektowana w taki sposób, by maksymalnie zredukować proces montażu i demontażu w miejscu prowadzenia prac. To w znacznym stopniu redukuje czas realizacji instalacji, czym skracamy czas ewentualnego zajęcia pasa ruchu na którym się ona odbywa.

studnia wiertnica

Instalację możemy wykonać w praktycznie każdym miejscu studni: bezpośrednio pod pokrywą studni,  na poziomie dna studni lub bezpośrednio z poziomu kinety, bez konieczności demontażu spocznika lub bez konieczności pogłębiania dna studni.

wiertnica w studni

W celu zapobiegnięcia przenikania wód gruntowych do wnętrza studni, stosujemy prewentery, czyli systemy uszczelnień. Systemy uszczelnień stosujemy zarówno w studni startowej jak i końcowej. Zapobiegają one zarówno przenikaniu wód gruntowych do kanałów oraz ścieków do otoczenia wokół realizowanej instalacji. Prace przy pomocy naszej technologii nie wymagają dodatkowych instalacji odwodnieniowych. Lata doświadczeń umożliwiły nam opracowanie skutecznego systemu uszczelnień studni w miejscu przewiercania się przez jej ściany. Dzięki systemowi uszczelnień możemy wykonywać instalacjei w gruntach z licznie występującymi wodami gruntowymi.

prewenter 1

 

prewenter 2

Nasza technologia pozwala na wykonywanie sieci bez konieczności blokowania przepływu ścieków. Przewiert możliwy jest w gruntach o klasach zwiercenia: II, III, IV, V (piaski, żwiry, gliny oraz skały miękkie i średnie).

przewiert 02

Instalacja kanalizacyjna jest budowana z Rur Modułowych. Rury modułowe łączy się za pomocą ściskarki kompaktowej, dostosowanej do każdej średnicy rury. Całkowita długość rur modułowych wraz z czopami wprowadzającymi i rozpęczającymi wynosi 700 mm. Mogą być wykonywane dłuższe rury modułowe, o długości nie większej niż 1000 mm. Szczelność połączenia poszczególnych modułów uzyskuje się poprzez uszczelkę z NBR.

rura modulowa