HISTORIA FIRMY MIDO

MIDO Sp. z o.o. powstała jako kontynuacja rodzinnego przedsięwzięcia, które bazowało na technologiach bezwykopowych. Ciągłe dążenie do ograniczania zakresu prac wykopowych i proponowania alternatywnych rozwiązań, doprowadziło do tego, że już w latach 90. pojawiły się pierwsze pomysły na urządzenia i technologie, które miały na celu wykorzystanie potencjału robót bezwykopowych.

historia08

Technologie bezwykopowe nabierały z roku na rok coraz większego znaczenia, ponieważ inwestorzy, spółki komunalne, firmy budowlane oraz wykonawcy zauważyli, z jak wysokim kosztem trzeba się zmierzyć po wykonaniu robót, żeby zniwelować skutki tych prac. Wraz z rozwojem i przekształcaniem się Polski, zauważono, że tereny zurbanizowane coraz bardziej potrzebują rozwiązań, które zastąpią tradycyjne metody.

historia09

Coraz częściej mówiono o robotach bezwykopowych. Maszyny przeciskowe i wiertnice horyzontalne zaczęły coraz lepiej radzić sobie na rynku. Nowy wiek przyniósł jeszcze większe oczekiwania i po 2000 roku coraz więcej firm zaczęło się wyposażać w odpowiednie maszyny czy urządzenia.

historia02

Właśnie podczas wykonywania takich prac zrodziła się potrzeba skonstruowania maszyny o małych gabarytach, która umożliwiłaby wykonanie przewiertu pilotażowego ze studni kanalizacyjnej. W tym czasie w Mido pracowano nad różnymi rozwiązaniami, które testowano i sprawdzano w trudnych warunkach. Wkrótce idea przerodziła się w rzeczywistość i powstała wiertnica grawitacyjna.

historia06

W 2017 roku podjęto decyzję, żeby wesprzeć finansowo firmę i przekształcić ją w spółkę. Od tej chwili, przy wsparciu firmy macierzystej Terma Sp. z o.o., która zajęła się dostarczaniem rozwiązań technicznych i wytwarzaniem wiertnic, Mido Sp. z o.o. zaczęła świadczyć usługi na szeroką skalę w Polsce. Posiadając zaplecze oraz myśl techniczną, mogła wykonywać coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych robót.

Testując maszyny na setkach metrów przewiertów i przekazując uwagi zwrotne oraz propozycje rozwiązań, umożliwiła Termie wykonanie pierwszych niezawodnych i bardzo sprawnych konstrukcji. Kolejne prace potwierdzały słuszność rozwiązania, a wypracowane zyski były przeznaczane na dalszy rozwój firmy. Wymiana sprzętu i zakup nowego wyposażenia jeszcze bardziej ustabilizowały jakość robót, które stały się dla nas rutyną.

Mido Sp. z o.o. nadal z pasją podejmuje kolejne wyzwania i z radością przekazuje inwestorom solidnie wykonane odcinki przewiertów. Rozwijamy kolejne zespoły, stawiając na rozwój technologii, bo wiemy, że czekają nas kolejne wyzwania związane z budownictwem wodociągowym, rozbudową sieci kanalizacyjnych, układaniem światłowodów oraz instalacji ziemnych i rozwojem e-mobilności, nie tylko na terenach zurbanizowanych.