miejskie wodociągi i oczyszczalnia

Budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 70 metrów, z zachowaniem wyznaczonych spadków grawitacyjnych.