rim tech

Bezwykopowe ułożenie metodą Przewiertu Sterowanego odcinka kanału grawitacyjnego Dn 250 z rur PP 280, o długości 84 metry.