nplay

Renowacja kanału sanitarnego z Rury Modułowej PP 315 o długości 17,5 metra, pomiędzy studniami betonowymi, w ramach projektu Rewitalizacji Dzielnicy Letniewo. Prace wykonano przewiertem sterowanym - Wiertnicą Grawitacyjną