MIKUMA

Wykonanie kanału sanitarnego metodą przewiertu grawitacyjnego z wykorzystaniem rur modułowych.