Usługi budowlane i transportowe Janusz Las

Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur PP 225x13,8 przy pomocy technologii wiercenia grawitacyjnego