VESI

Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rur modułowych PP DN 280, o łącznej długości 19 metrów. Instalacja przebiegała pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi DN 1200.