KAJA

Bezwykopowe wykonanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PP DN 225 o łącznej długości 333 m, z zachowaniem spadku 0,5%.